Annons:


Samtyckeslagen: Hur bildas en lag?

Det här med lagar är ett intressant kapitel. Man vill gärna föreställa sig att en lag är något statiskt, något som alltid gäller.

Så är det emellertid långt ifrån alltid. Lagar förändras, och det finns också gott om exempel på lagar som inte tillämpas av olika skäl.

När lagar inte tillämpas kan det vara för att de har blivit otidsenliga med avseende på samhällsvärderingar, eller för att de är skapade för att reflektera en typ av händelser som inte längre inträffar. Ibland avskaffas sådana lagar i försök till upprensningar i lagboken, ibland inte.

1778 års svenska “Förordning emot yppighet och öfverflöd” är ett gott exempel på detta. I tillämpningen kom denna lag att innebära att det var förbjudet och straffbart för män att gå klädda i siden och sammet, då detta ansågs “lyxigt”.

Förordningen stiftades den 17 Mars 1778 av Kungl. Majt, och kom till för att man från statens sida ansåg att svenska folket spenderade för mycket pengar på importvaror.

Samtyckeslagen

Debatten om den svenska samtyckeslagen ger idag eko över hela Europa, och anledningen är att erfarna jurister ser stora problem med hur lagen ska skrivas för att den ska kunna tillämpas på ett rimligt sätt. En lag bör ju idealt dra en gränslinje mellan vad som är tillåtet och vad som inte är det.

Frågan är dock inte ny, och den berör många lagar i Svea Rikes Lag. Därför finns det ett system kring lagbildningen som tillåter att man i praktiken prövar nya lagar, och att man ändrar dem efter hand om det visar sig att de missar målet.

Detta är gången när en lag bildas i Sverige:

1: Regeringen lägger via ett utskott en lagrådsremiss, som beskriver innehållet i en lag som man önskar införa.

Lagrådsremissen går till omröstning i Riksdagen, och om den går igenom införs den i lämpligt lagrum – Sociallagen, strafflagen, arbetsmiljölagen, eller annat lagrum. Det finns även lagar som är fristående i detta avseende.

2: Lagen prövas i verkligheten genom att den används i mål i domstol.

Genom ett antal tidiga domar bildas en domstolspraxis på hur lagen ska/kan/bör tillämpas. Detta rör bland annat bevisvärdering och hur de gränsdragningar som lagen anger ska tolkas och användas.

3: Domar i brottsmål avgörs i svenska tingsrätter, och överklagas ofta till nästa instans som är Hovrätten. Hovrätten genomför samma prövning som Tingsrätten av material i målet.

Skillnaden mellan instanserna är rättens sammansättning.

– I Tingsrätten består rätten av en lagfaren domare (jurist) och tre nämndemän, som inte behöver vara juridikkunniga.

– I Hovrätten består rätten av tre eller fyra lagfarna domare (jurister) samt i vissa fall två nämndemän som inte behöver vara juridikkunniga.

Genom en förnyad bedömning av målet i Hovrätten ändras eller etableras den domstolspraxis som tidigare utvecklats i Tingsrätten.

Mål i andra typer av ärenden än brottsmål hanteras av andra domstolar, exempelvis Kammarrätten och Mark- och Miljödomstolen. Dessa har var och en sin egen överklagningsgång.

4: Man finner efter en tids tillämpning att domstolspraxis går vid sidan av målet med lagen – lagen får inte avsedd verkan. Då kan en av följande saker inträffa:

A: En dom överklagas till HD, som medger prövningstillstånd.

HD är Sveriges Högsta Domstol, och dess uppgift är att skapa prejudikat – en rekommendation om hur en lag ska tillämpas.

När det gäller brottsmål är det i princip endast ärenden som bedöms kunna leda till ändrad domstolspraxis som tas upp till bedömning. HD har även många andra uppgifter, såsom att hantera resningsansökningar från individer som anser sig vara felaktigt dömda. HD har tämligen vittgående befogenheter, och kan exempelvis återvisa ett mål till Hovrätten, som då får göra omtag.

Domstolen består av lagfarna justitieråd som utses av Regeringen.

B: Om det med tiden blir uppenbart att en lag inte träffar sitt mål har regeringen möjlighet att i en ny lagrådsremiss producera en skrivning som har bättre möjlighet att få avsedd verkan. I detta fall startar proceduren om på steg 1: ovan igen.

 Av Arne Orädd (arne.oradd@narnytt.se)
 22 december, 2017 kl 10:49

Annons:


Annons:


Annons:


Annons







Vädret i Länet ons 2018-12-12 kl 02:00
Nästan klart, nederbörd: 0 mm/h
Temp: -8.9℃ ,Vind/byar: 1.2/2.6 m/s från nordväst

ons 2018-12-12 kl 08:00
Växlande molnighet, nederbörd: 0 mm/h
Temp: -8.8℃ ,Vind/byar: 1.3/3 m/s från nordväst

ons 2018-12-12 kl 14:00
Klart, nederbörd: 0 mm/h
Temp: -12.3℃ ,Vind/byar: 0.8/1.8 m/s från västnordväst

ons 2018-12-12 kl 20:00
Klart, nederbörd: 0 mm/h
Temp: -14.9℃ ,Vind/byar: 1.1/2.1 m/s från nordväst